Powered By Blogger

divendres, 23 de maig del 2008

Escola Oberta

La pàgina web Escola Oberta, té diversos apartats prou interesants, però a nivell personal vull parlar de "Cançons per als infants". Aquesta web conté una classificació musical, per Maite Tarragó, que és molt interessant a l'hora de pensar en un cançoner d'educació infantil, o per trobar cançons indicades per a totes les situacions dins d'una aula d'infantil. Cal destacar que la música en aquesta etapa és un dels aspectes més rellevants. És un llenguatge artístic que permet la comunicació, amb exemples com les expressions pròpies de tot ésser humà. Fent la última referència al cant, dir que també és una activitat comuna a totes les escoles, per tant és una base fonamental en el desenvolupament d'infantil.

**Cançons de Falda, Cançons de Bressol, Els Animals, Els Oficis, El Temps i La Natura, Cançons de Dansa i Joc, Cançons Eliminatives i Altres Cançons.