Powered By Blogger

dijous, 22 de maig del 2008

Les Funcions Del Vídeo

Fent un repàs a l'assignatura, en aquesta entrada em vull centrar en el PDF (document de format portable) que se'ns ha penjat a la cartellera de NTAE. El document -clicka aqui per accedir-hi- tracta de les funcions, que hi podem trobar dins del vídeo pel que fa a l'ensenyament, segons en Joan Ferrés.

Aquestes funcions són 7:

Funcions - Característiques

1.- Informativa: Plenament descriptiu i amb una perspectiva objectiva (Exemple: La classificació d'animals)
2.- Motivadora: Amb un objectiu pedagògic des d'un punt de vista subjectiu (Exemple: Com s'ha de reciclar)
3.- Expressiva: Per donar total llibertat per l'emissor
(Exemple: Deixar la camara a un infant)
4.- Avaluativa: Per valorar el contingut (Exemple: Treball cooperatiu)
5.- Investigadora: Per analitzar l'objectiu
(Exemple: Una excursió del grup classe)
6.- Lúdica: Amb una finalitat d'entreteniment (Exemple: Un conte)
7.- Metalingüística: Per substituir el propi llenguatge
(Exemple: Explicació dels sentits)